TORNADO

Kód: 105301675 105301676 105301674 105301677 Zvolte variantu
Akce Tip
Značka: NILFISK
1 405,28 Kč 3 435,80 Kč 18 869 Kč 1 524 Kč od 1 405,28 Kč 1 700,39 Kč včetně DPH 4 157,32 Kč včetně DPH 22 831,49 Kč včetně DPH 1 844,04 Kč včetně DPH od 1 700,39 Kč včetně DPH 140,53 Kč / 1 l 137,43 Kč / 1 l 85,77 Kč / 1 kg 152,40 Kč / 1 l
Skladem na centrálním skladě Skladem na centrálním skladě Skladem na centrálním skladě (1 ks) Skladem na centrálním skladě Zvolte variantu
Varianta

TORNADO

Extra účinný, alkalický mycí prostředek na podlahy

Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek účinný proti silně ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého
vosku, starým nánosům polymerů apod. na všech površích, odolávajícím alkalickým sloučeninám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nilfisk Tornado je extra účinný, alkalický mycí prostředek na podlahy
Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek účinný proti silně ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého
vosku, starým nánosům polymerů apod. na všech površích, odolávajícím alkalickým sloučeninám.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, voskům, polymerům.
Oblasti použití:
Kanceláře a veřejné prostory: Pro použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění ulpělých ne
čistot a příležitostné odstranění vosku, či polymerů. Nevhodné na parkety, linoleum,
nebo korkové podlahy.
Průmyslové a výrobní podniky: Odstraňování mastnoty a nečistot z tvrdých povrchů a kovu. TORNADO l
ze použít také na některé typy plastů. Nepoužívejte na neželezné kovy, jako jsou hliník,
hořčík, zinek, cín atd.
Výhody produktu:
-Ekonomicky efektivní díky účinnosti již při malých koncentracích prostředku
-Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze. Díky tomu jsou minimalizovány
 náklady na údržbu vybavení.
-TORNADO není univerzální čistič, díky čemuž je velmi účinný na specifické druhy nečistot a zkracuje čas,
 potřebný na mytí.
-Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti.
-Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov)
Aplikace:
Vybavení pro mytí podlah:

 • Pro běžnou údržbu nařeďte roztok na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikujte běž
  ným způsobem. Pro silné znečištění řeďte na 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využijte
  metodu dvojího drhnutí, přičemž první aplikovanou vrstvu roztoku nechte působit 10 až
  15 minut a poté aplikujte druhou vrstvu. Následně odsajte strojně nečistoty.
 • Před-stříkání: Nařeďte TORNADO na 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a aplikujte na povrch. Leštící stroje s
  příslušným padem mohou být použity pro rozrušení a odstranění vrstvy vosku, nebo
  polymerových povlaků, stejně tak jako běžných nečistot. Před aplikací nových vrstev je
  nutno podlahu pečlivě opláchnout čistou vodou.
  Parametry přípravku:
 • pH 10,5 (1% roztok)
 • Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301675, 25 l - obj.č 105301676, 4x2,5 l - obj.č. 107301677
  Poznámky:
  UN číslo: Třída 1760 / Třída balení: 8/III

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

2-aminoethan-1-ol alkoholy, C12-18, ethoxylované hydroxid sodný ethylendiamintetraacetát tetrasodný

Standardní věty o nebezpečnosti

              H314                                Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P260                                Nevdechujte plyn/mlhu/páry.

              P280                                 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

             P303+P361+P353             PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.                                                            Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

             P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,                                                                 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

              P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

              P363                                 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Doplňkové parametry

Kategorie: ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA PODLAHY
Hodnota ph : 10.5 (1% solution)
UN number : 1760
Class/packing group : 8/III
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MA Avatar autora | 20.2.2019
Spokojen čistí dobře .

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.