Nilfisk Preventivní údržba podlahového mycího zařízení

Preventivní údržba podlahového mycího zařízení Nilfisk , Viper

 
 
I přesto, že jsou podlahová mycí zařízení Nilfisk často považována za nákladnou vstupní investici, tato zařízení hrají velice důležitou roli při udržování čistoty a pořádku v prostorách.
Jelikož se podlahová mycí zařízení Nilfisk běžně používají každodenně a jelikož zvyšují účinnost a produktivitu čisticích operací, většina majitelů a provozovatelů zaznamenává významnou návratnost své investice. ​
 
Pro ochranu takovéto investice a zajištění plného provozního potenciálu všech zařízení je důležitá jejich řádná prohlídka a pravidelná údržba.
Všichni výrobci a prodejci čisticích zařízení poskytují u nabízených produktů servisní a údržbářské programy.
I když se mohou zdát nákladné, tyto programy zajišťují bezproblémový provoz a v dlouhodobém horizontu dobrý stav investice.
 
Kromě programů výrobce a prodejce existuje řada běžných doporučených postupů preventivní údržby, které mohou také prodloužit životnost podlahových mycích zařízení až o čtyři roky.
 
Každodenní servis a údržba
 • Vyprázdněte a vyčistěte nádrž na nečistoty, vyjměte a opláchněte nádržku na usazeniny a vyčistěte plovák.
 • Vyjměte a prohlédněte stěrky a lopatky.
 • Vyjměte a prohlédněte kartáč/pad, opláchněte jej a nechejte jej uschnout. 
 • Zvedněte víko nádrže na nečistoty a nechejte ji vyvětrat. 
 • Připojte zařízení k napájení a nabijte akumulátor. 
 • Očistěte zevnějšek zařízení.
Týdenní údržba a servis
 • Zkontrolujte stav elektrolytu v mokrých článcích akumulátoru a v případě potřeby hladinu doplňte. 
 • Pokud jsou stěrky opotřebovány nerovnoměrně, seřiďte je tak, aby klouzaly po podlaze.
Roční údržba a servis
 • Zkontrolujte uhlíkové kartáčky motoru (sání a mytí) a v případě potřeby je vyměňte.
 • Prohlédněte a vyměňte tlumiče nárazů hlavy zařízení.
Případná další údržba a servis
 • Investujte do udržení zařízení v optimálním stavu.
 • Drobné závady odstraňte ihned, zabráníte tak následným nákladným opravám a dlouhým prostojům.
 • Aktualizací záznamů o provedené údržbě zvýšíte hodnotu zařízení v případě prodeje.
Nezapomeňte, že údržba je nezbytná pro ochranu investice vložené do podlahového mycího zařízení a zajišťuje její maximální každodenní provoz.
 
Nilfisk