ACTIVE SHAMPOO SV1 25 l

Kód: 105301625
3 120 Kč 3 775,20 Kč včetně DPH 124,80 Kč / 1 l
Objednáno

ACTIVE SHAMPOO SV1 25 L

Tekutý, pH mírně zásaditý, pěnivý prostředek - primárně určený pro péči o automobily. Neagresivní, s příjemnou vůní.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní specifikace

Neutrální auto-šampon


Tekutý, pH neutrální, pěnivý prostředek, Primárně určený pro péči o automobily. Neagresivní, s příjemnou vůní.


Účinný proti:

Organickým nečistotám na osobních a užitkových automobilech, zbytkům hmyzu a dalšímu běžnému


znečištění, způsobeném automobilovým provozem.

Oblasti použití:


 Samoobslužné mycí stanice


 Zařízení pro péči o flotily automobilů


 Detailing automobilů a restaurování


 Mytí profesionálním vysokotlakým vybavením


Výhody produktu:


 Ekonomicky vysoce efektivní díky nízké spotřebě detergentu.


 Vysoká pěnivost umožňuje lepší zachycení na mytém povrchu a proto i delší dobu působení na nečistoty.


 Vysoká míra rozložitelnosti usnadňuje nakládání se znečištěnou vodou.


 Testováno pro použití s moderními finišery laku.


Aplikace:


 Vysokotlaké stroje: Pro dosažení nejlepších výsledků naneste na suchý povrch v koncentraci 1:10 (10%)

až 1:20 (5%).

 

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pěnových nástavců, nebo


kartáčů.


 Samoobslužné mycí linky: Použijte stejně jako u vysokotlakých strojů (viz. výše).

 


 Tunelové mycí linky: Nastavte podávací čerpadla na použití 20-25 ml na jeden automobil.

Pokud má


technologie přímé dávkování, nařeďte na 1:10 (10%) a aplikujte 200-250 ml na jeden
mycí cyklus.


Parametry přípravku:


 pH 9,5 (1% roztok při 20° dH čisté vody)


 Objednací čísla: 25 l - obj.č 105301625


Poznámky:


UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace


Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

alkoholy C13-C15 poly (1-6) etoxylované ethylendiamintetraacetát tetrasodný 

Standardní věty o nebezpečnosti

              H315                                Dráždí kůži.

              H318                                Způsobuje vážné poranění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P264                                Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

              P280                                 Používejte ochranné brýle.

             P302+P352                       PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

             P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,                                                                 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

              P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.


 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí chemie
Hmotnost: 25 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.