INTENSIVE

Kód: 105301644 105301645 105301643 105301647 Zvolte variantu
1 506 Kč 3 493 Kč 21 888,98 Kč 89 999 Kč od 1 506 Kč 1 822,26 Kč včetně DPH 4 226,53 Kč včetně DPH 26 485,67 Kč včetně DPH 108 898,79 Kč včetně DPH od 1 822,26 Kč včetně DPH 150,60 Kč / 1 l
Skladem na centrálním skladě Skladem na centrálním skladě Skladem na centrálním skladě Skladem na centrálním skladě Zvolte variantu
Varianta

logo

INTENSIVE

Speciální alkalický prostředek - koncentrát

Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek určený na odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů
minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní specifikace

Speciální alkalický prostředek - koncentrát
Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek určený na odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů
minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů.


Oblasti použití:
Dílny: Pro použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění maziv.
Opravy motorů a chassis: Pro odstraňování mastnoty před a nebo po opravách.
Průmyslová výroba: Odstraňování olejů a tuhých maziv před lakováním
Restaurace-drive in: Pro odstraňování odkapu oleje z motorů na parkovištích.


Výhody produktu:
Ekonomicky efektivní díky specifickému složení, určenému pro použití ve vysokotlakých strojích a mycích auto
 matech
Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze a blokátorům kalcifikace. Díky
 tomu jsou minimalizovány náklady na údržbu vybavení.
Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti a mírnému pH.


Aplikace:
   Vysokotlaké stroje: Je možno nalít přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích
prostředků a nanášet při koncentraci 1-5%.
   Podlahové stroje: Pro běžnou údržbu nařeďte na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). Pro velmi náročné úkoly řeďte
na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%).
   Před-stříkání: Nařeďte na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře znečištění.
Pro lakované povrchy je maximální koncentrace ~1%.
Kompatibilita s automobilovými laky testována: Institute for Paint Testing (Giesen, Německo).
Použitelné v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)


Parametry přípravku:
pH 10 (1% roztok)
Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301644, 25 l - obj.č 105301645, 4x2,5 l - obj.č. 107301646,
220 kg - obj.č. 105301643
Poznámky:
UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace

 

Bezpečnostní list ke stažení ZDE 

 


Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

ethylendiamintetraacetát tetrasodný alkoholy C13-C15 poly (1-6) etoxylované mastný alkohol alkoxylovaný

Standardní věty o nebezpečnosti

H318                                 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280                                 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí chemie na podlahy
Hodnota ph : 10 (1% solution)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.